Du er nå logget ut, men jeg finner ikke ut hvor jeg skal sende deg.

Dersom meningen var å redigere nettsiden, så må du først gå til nettsiden din og derfra logge inn for å få tilgang til administrasjonen.